Resultat WT

Resultat

LRKs WT-mästerskap samt Night Flight

Här finns de resultat som härrör till klubbens två centralt ansvariga WT-arrangmang.
(Resultat från A-proven, finns på Jaktprovssidan.)

WT-mästerskapet

WT 2020 inställt
Resultat 2019

  - NKL >>

  - ÖKL >>

  - EKL >>

Resultat 2018 >>

Resultat 2017 >>