Nyheter

Nyheter & uppmärksammat

-----------------------------------------------------------

SKKs Grundregler

Organisationens kanske allra viktigaste dokument är SKKs Grundregler.

Att bryta mot dessa innebär ev disciplinära åtgärder från SKK och kan innebära uteslutning från hela organisationen.

Det är alltså upp till dig att läsa
och efterleva reglerna.

Läs Grundreglerna 2019 här >>

LABRADORFULLMÄKTIGE 2023

Ett välbesökt och trevligt Labbefullmäktige,
en delvis ny styrelse och med en ny ordförande. En gången verksamhet, ett antal motioner och framtidens verksamhet som diskuterades, en bra ekonomi och en vilande region som var på banan igen. En ny hedersmedlem och två medlemmar som erhöll Förtjänsttecken, alla tre efter fina insatser i klubben. Tyvärr fanns också flera parentationer efter saknade personer som på olika sätt gjort stora avtryck i klubben.

En något mer fullödig redogörelse kommer i Labradoren nr 2 men även snart här på hemsidan. Förresten - gällande motionerna så var ett par redan inaktuella medan övriga avslogs av mötet. Och styrelsen drog tillbaka proposition 1 och nr 2 ska utredas..

Dan Ericssons Minnesfond

Sv Kennelklubben har instiftat en minnesfond i Dan Ericssons namn och som vänder sig till uppfödare (oavsett ras).
Läs mer här >>

Vår huvudsponsor Royal Canin

erbjuder uppfödare

medlemskap i
Royal Canin Academy

och med stora fördelar.

Läs mer här >>

Denna webbsida lades ut 25 januari 2019

Klubbens rasinformatörer:

Solveig Gyring (LRKs kanslist) kansli@labradorklubben.se

Kristina Berghänel kristina.berghanel@telia.com

 

Klubbens webbadministratör:

Marita Björling, labbewebban@webban.se

Senaste uppdateringarna 2023

Den blå texten är klickbar (ibland är den svart...)

-------------------------------------------------------------

29/03 FM-protokoll redan klart - Protokoll

29/03 Nya protokoll - Protokoll

27/03 Domarändring på Club Show - Utställning 

27/03 Vilka dömer labrador 2023? - Utställning

21/03 Anmälan till digitala RAS-träffar - RAS

20/03 Delvis ny styrelse - Styrelse

20/03 Kortkort resumé av Labbefullmäktige - t vänster
17/03
Vissa kompletteringar av bilagor - RAS

15/03 Digitala möten om RAS - RAS

15/03 Sista suppleanten hittad! - LF 2023

15/03 En kommitté är glömd i V-berättelsen - LF 2023

13/03 Två nya styrelseprotokoll - Protokoll

13/03 Fler bilagor till RAS-träffen - RAS

13/03 Inofficiell utställning i Region Skåne - Utställning

10/03 Mer RAS-material utlagt - RAS

08/03 Diskussionsunderlag för RAS-träffen - RAS

01/03 Region Sörmlands sida uppdaterad - Din region