Regionernas inofficiella utställningar

Regionernas inofficiella labradorutställningar 2022

 

En service som styrelsen har initierat för de regioner som har inofficiella utställningar för labrador, är att lägga ut uppgifterna här så förhoppningsvis många anmälningar från angränsande regioner också kommer in.

Se till att ha er egen sida uppdaterad eftersom alla detaljer ska finnas att läsa där, här står bara det som ska locka hundägare vidare, en slags löpsedel.

 

Utställningarna läggs i datumordning.

Vid ändringar noteras på sidan vilka ändringar som avses.

 

För att anmäla en utställning hit till LRKs webbsida, så finns en blankett nedan att tanka hem och skicka tillbaka till webbadmin.

 

 

Blankett  för meddelande av inoff uts till webban >>

Regler för LRKs inofficiella utställningar >>

Nu börjar tillvaron normalisera
sig och restriktionerna har
föresvunnit i Sverige.
Men smittan finns kvar så det
gäller att umgås  med fortsatt
och frivillig försiktighet.

Utställningarna läggs i datumordning.

När utställningen har ägt rum, tas den bort härifrån.

Vad händer 2022?

Inofficiell utställning
15 maj 2022, Tungelsta (Södra Sthlm)
Arr: Region Östra
Domare Lotta Larsson (O'sofinas)
Sista anm.dag 21 april

Se mer på Region Östras
hemsida

Inofficiell utställning
22 maj 2022, Mjölby
Arr: Region Östergötland
Domare Katarina Ingeloff
(Grottbjörnens kennel)

Sista anm.dag 2 maj

Se mer på Region Östergötlands
hemsida

Inofficiell utställning
6 juni 2022, Olofstorp
Arr: Region Labväst
Domare Martin Adner (Golden Flames)
Sista anm.dag 6 maj

Se mer på Region Labvästs
hemsida

Inofficiell utställning

13 augusti 2022, Torsby

Arr: Region Värmland/Örebro

Domare Richard Stenqvist, Norge
(Cateschism kennel)

Sista anm.dag 24 juli
Se mer på Region Värmland/Örebro hemsida