uppfkriterier

Att ta hänsyn till...

 

 Till dig som söker en valp

Uppfödarlistan innehåller endast svenska labradoruppfödare som uppfyller Labradorklubbens fastställda kriterier och som själva önskar att finnas med på listan. Varje uppfödare anmäler själv sitt intresse att finnas med och därför visar inte listan samtliga uppfödare i Sverige.

Labrador Retrieverklubben ansvarar ej för att uppfödare på listan följer SKKs eller LRKs krav och rekommendationer för uppfödning av labrador retriever, ej heller för innehållet på den enskilde uppfödarens egen webplats.

Uppfödarens uppgifter och/eller länken till uppfödarens webbplats kan plockas bort från listan om vederbörande sida strider mot gällande bestämmelser.

Kriterier för uppfödare

Uppfödaren ska vara medlem i Labrador Retrieverklubben.

Uppfödaren ska vara införstådd med Svenska Kennelklubbens grundregler och Labrador Retrieverklubbens uppfödaretiska rekommendationer.

Uppfödaren ska haft minst en kull födda labradorvalpar registrerad i SKK inom de senaste fem åren.

Uppfödaren ska vara boende i Sverige.

Uppfödaren behöver ej ha kennelnamn.

Mot en kalenderårsavgift av 100 kr, kan uppfödaren även få en länk till webplats och mailadress.

Ändringar eller annat som rör listan -  meddela LRKs kansli.

 

 

Länkar

SKKs Grundregler >>

LRKs avelsrekommendationer

Båda föräldrarna skall vara höftledsröntgade utan anmärkning eller om den tilltänkta kullens HD index överstiger 100. Armbågarna ska vara utan anmärkning.

Båda föräldrardjuren skall vara ögonlysta senast två år före parningen och friförklarade från ärftliga ögonsjukdomar (med vissa undantag i enlighet med LRKs ögonrekommendationer). Gäller även för tappad sperma efter en fortfarande levande hund.

Båda föräldrardjuren skall vara meriterade med minst:

Excellent på officiell utställning

eller

Excellent på officiellt jaktprov oavsett klass

eller

Very good på officiell utställning

samt Very good på officiellt jaktprov.

 

Avelshandläggare i styrelsen

Lena Karlsson

avel.ansv@labradorklubben.se

0224-912 63, 073-618 87 94

 

Tillbaka till Uppfödarsidan >>