1978

Året 1978

Handen på hjärtat - vi bör kanske acceptera 1978 som klubbens officiella startår. Det var detta år den första styrelsen bildades och det var detta år man gjorde en stor PR-kampanj i dagspressen där man omtalade att klubben bildades våren 78. Och det första årsmötet avhölls 1979. Men då idén till klubb kläcktes under 1977, så fortsätter vi på den sedan tidigare inslagna linjen att klubbens startår är 1977.

Styrelse (interimistisk)
Christina Svärd, ordförande
Carin Weibull, vice ordförande
Eva Tärk, sekreterare
Birgitta Matsson, skattmästare
Ulla Persson, utställningshandläggare
Sven Svärd, jakt
Jan-Erik Johansson, jakt


Medlemsantal under året
 72

Längst bak sitter Eva Tärk och Jan-Erik Johansson. Framför sitter Sven Svärd och Christina Svärd. Längst fram Birgitta Matsson, Ulla Persson och längst 
till höger med en svart labbe återfinns Carin Weibull. 

Detta gäng skapade labradorhistoria i Sverige genom att bilda klubben.

Den 2 februari
bildades en interimstyrelse som beslöt att hos SSRK ansöka om att få bli officiell rasklubb, precis som Flatklubben är.

Den 23 april
har styrelsen sitt nästa sammanträde och beslutar att en intresseundersökning ska genomföras genom utsändande av formulär till uppfödare. Man ska också dela ut flygblad med information om klubben.

Den 8 juli
sammanträder styrelsen nästa gång och konstaterar att klubben får sätta in meddelande i Apportören utan kostnad. Man får också annonsera i Flattidningen utan kostnad om Flatklubben får göra detsamma i "vår" tidning. Man beslutar att öppna ett postgironummer. (Detta nummer används fortfarande av region Skåne).

Den 28 augusti
äger klubbens fjärde styrelsemöte rum och nu börjar det bli omfattande protokoll då den lokala verksamheten kommit igång. Från detta protokoll saxas:
- Brev till styrelsen om att klubben kan föra in info i tidskriften Hunden.
- Man får annonsera i Goldentidningen om Goldenklubben får motsvarande utrymme i Labradorklubbens kommande tidning.
- Kassören rapporterade att cirka 50 medlemmar finns vid dagens datum och klubbens kassa innehåller cirka 1000 kr.
- Styrelsen godkänner förslag till klubbemblem.
- Informationsblad skall tryckas och kostnaden uppgår till 17 kronor för 500 ex.
- Den första tidningen skall ges ut. Man godkänner innehåll, utformning och kostnader.  Redaktör och ansvarig utgivare blir Christina Svärd och Carin Weibull. Omslaget skall vara rött.
- Pristävling skall utlysas om namn på tidningen.
- Annonsering i klubbens tidning samt i klubbens kataloger får endast ske mot avgift.
- Annonskostnad: Helsida medlem 120 kr, icke medlem 150 kr.
(2018 kostar en helsida för medlemmar 1150 kr)
- Klubben önskar anlita samma avelsråd för labradorer som SSRK använder sig av.
- Höstens valpkurs ställs in genom dålig respons.
- Medlemskap i klubben krävs för att få deltaga i kursverksamhet


Den 26 november
förläggs årets sista styrelsemöte i Tågarp och saxat ur protokollet:
- F n finns 71 medlemmar. 
- Kassabehållningen är 1 500 kr.
- Diskuterades nr 2, julnumret, av klubbtidningen. Tryckkostnaden är 3-5 öre per ark. Julnumret beräknas bestå av 25 sidor och AV-Centralen i Helsingborg ska trycka 100 ex.
- Tävlingen om lämpligt namn på klubbtidningen har inte fått in några bra förslag så det ska utannonseras igen i julnumret.
- Beslöts om vårens kurser där Birgitta Matson och Harry Juhl blir instruktörer. Markfrågan ännu inte löst.
- Beslöts att en inofficiell utställning ska äga rum under försommaren på Fredriksdals Friluftsmuseum i Helsingborg. 
- Gert-Olle Lindkvist har erbjudit sig att ha viltspårskurs och ställer även mark till förfogande.
- Beslöts att hänskjuta förslaget om klubbemblem till kommande årsmöte.
- Beslöts att årsmötet blir på Hotel Ramada i Huskvarna i februari 1979. Annons om detta skall införas i Hundsport. Infoblad om årsmötes skall skickas ut till alla "registrerade labbeuppfödare".
- Beslöts att tillskriva SSRK Hs "ang klubbens medlemsantal, intresseundersökning o dylikt"
- Beslöts att rekommendera labbeuppfödare att vid försäljning av valp inkludera en första årsavgift för medlemskap i vår klubb.
- Beslöts att kontakta SKK i Göteborg för att få ha ett stånd på utställningen där den 9/12, med information om klubben.