1983

Året 1983

Styrelse
Ordf Karin Svensson-Nygren
Mona Iletorp, vice ordf, avel
Ann-Katrin Eriksson, jakt
Björn Norman, kassör
Ulla Persson, utställning
Kristina Svenningsson, red
Roland Zetterholm, utbildning

Adj Pian Bates, sekreterare

Avelsråd
Brit-Marie Brulin,
Inga-Britt Heijbel,
Ulla Persson

Valberedning inför 1984
David Bates,
Inger Boström,
Monika Jarl


Medlemsantal 31 december:

2 154
Uppfödarkonferens klicka >>


Noteringar från Marita: 
Ett antal skrivelser finns bifogade i möteshandlingarna som avser en anmälan av en förtroendevald till SKKs Uppfödarnämnd. Ärendet har ett direkt samband med den PRA-situation som blossat upp i rasen/klubben och jag kommer ihåg att det gick väldiga rykten om både det ena och det andra.

Här ser jag svart på vitt vad det handlade om men det ämnar jag inte publicera.

Under denna PRA-period tecknade jag mycket i Labradoren och

försökte med hjälp av lite humor skringra tankarna på allvaret.

Detta hände under årsmötet:

- Årsmöte 6/3 Jönköping.
Närvarande medlemmar 56.

- Mötesordf Gunnar Petersson.

- Fastställd medlemsavgift 50 kr.

- Beviljad milersättning 7 kr.

- Delegat till SSRK Fm blev Karin Svensson-Nygren vald som.

- Avelsrådet informerade om att 55 fall av PRA finns i Sverige.

- Totalt har 442 labradorer ögonlysts under året.

- Mötet godkände den organisation av avelsrådets arbete som varit på remiss hos A-grupperna.

- Mötet beslöt att ha tre avelsråd vilka efter sluten votering valdes av mötet.

- Informerade avelsrådet om de ökade kostnader som drabbat landets ögonveterinärer då de måste köpa in ögonblanketter från SKK. Mötet beslöt att styrelsen skulle söka påverka SSRK och SKK i alla obligatorier ifråga om bekämpningsprogram.

- Diskuterades de norska hundarnas ögonlysningspapper. Någon typ av ök mellan SKK och NKK måste ske gällande norska ögonveterinärer då det i annat fall inte kan registreras avkommor i Sverige efter norska föräldrar efter 1/1 1984.

- Diskussion om suppleanter i styrelsen från och med kommande år. Beslöts att överlämna till styrelsen om sådana skulle vara personligt knutna till ledamöterna.

- Efter mötets avslutande "vidtog en givande diskussion där mötesdeltagarna bl a framlade förslag på föreläsare till uppfödarkonferensen på Statens Hundskola i Sollefteå oktober 1983".


Detta hände under året 1983

- Klubbmästerskapet ägde rum på Frostavallen i Skåne den 13-14/8. Sammanlagd vinnare från utställning och jakt blev Minväns Pajas.

- En ögonkonferens avhölls i oktober i Linköping. Gästföreläsare var dr Keith Barnett, England. De flesta ögonveterinärer närvarade, så ock representanter från SSRK, SKK och Statens Hundskola.

- Uppfödarkonferens med LRK som arrangör avhölls i december på Star Hotell i Älvsjö. 48 deltagare lyssnade på Sten-Erik Olsson, Lennart Garmer och Ann-Marie Hammarlund.
(Anm. Det blev tydligen ingen konferens i Sollefteå)

- Valpförmedlingen har haft 71 kullar till förmedling.

- LRKs A-grupper har samarbetat med SSRKs avdelningar vid tre officiella jaktprov under året i Askersund, Västerby och Hunneberg.

- 63 PRA-fall finns f n och under året framtogs 8 kullar efter anlagsbärande tikar och 10 kullar efter anlagsbärande hane.

(Anm. Finns inga ekonomipapper och inte heller någon separat avelsrapport sparad)Tillbaka till Historia >>