1984

1984


Styrelse
Ordf Karin Svensson-Nygren
Björn Norman
Willy Gustafsson
Gunilla Ek
Majvor Näsman
Pia Razera-Brulin
Inger Boström

Adj Pian Bates, sekr

Avelsråd
Brit-Marie Brulin,
Inga-Britt Heijbel,
Ulla Persson

Valberedning inför 1985
David Bates,
Christina Areskough,
Monica Näsman

Hände under årsmötet

- Årsmöte 4/3 i Linköping.

- 27 röstberättigade närvarade.

- Mötesordf var Gunnar Petersson

- Särskild inbjuden var veterinär Örjan Lundell, Statens Hundskola.

- Delegat till SSRK Fm blev Karin Svensson-Nygren.

- Diskuterades de motioner som lagts till SSRKs Fm och av fem motioner beslöt mötet att tillstyrka en.


Tyvärr finns ingen verksamhetsberättelse bevarad och då finns heller inga uppgifter om vad som skett under året, hur många medlemmar klubben har, KM och utförlig avelsrapport.Bekämpningsprogrammet för PRA infördes 1/1 1984 och alla avelsdjur måste ögonlysas senast ett år före parning.