1985

1985

Styrelse
Ordf Marianne Fürst-Danielsson
Kristina Svenningsson, v ordf, kassör
Majvor Näsman, avel
Willy Gustafsson, jakt
Inger Boström, utb
Lili Lagerqvist, red
Pian Bates, sekr

Avelsråd
Överläts till styrelsen att utse:
Inga-Britt Heijbel
Charlotte Lindell

adj Birgitta Wikström
sekreterare Eva Grimblad

Valberedning inför 1986
Kajsa Lundin,
Tommy Bergstrand,
Eva Grimblad


Medlemsantal 31/12 1984
2 794

Hände under årsmötet

- Årsmöte 10/3 i Jönköping.

- 63 röstberättigade.

- Mötesordf Karin S-Nygren

- Diskuterade mötet den dåliga informationen från SSRK.

- Diskuterades varför medlemsantalet är så lågt när det finns ca 25 000 labradorer.

- Revisorerna anmärkte på  höga kostnader för klubbmästerskapet, retrievertestutbildning samt unghundsbeskrivarkursen och ville inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslöt dock att bevilja detta då de fått en förklaring av styrelsen.

- Valberedningen inte överens om personvalen och sluten votering begärdes både vid val av ordförande och övriga ledamöter.

- Som delegat till SSRK Fm utsågs Kristina Svenningsson.

- Vid val av avelsråd uppstod sådana problem att styrelsen fick i uppdrag att utse dessa. (se motioner).

- Diskuterades LRKs stadgar och om en medlem har rätt att erhålla klubbenssamtliga publikationer kostnadsfritt. Ska iså fall klubbens Årsbok ingå i dessa publikationer?

- Diskuterades Labradorfondens pengar och beslöts att dessa pengar ska förvaltas på eget konto. 


Hände under verksamhetsåret 1985

- Till två av styrelsens sju möten har A-grupperna varit inbjudna. Intresset att närvara har dock varit klent.

- 13 A-grupper finns nu i landet med egen styrelse. Dessa är Södra, Sydväst, Blekinge, Västra, Kalmar/Kronoberg,  Skaraborg, Östergötland, Södermanland, Svealand, Östra, Gästrike/Dalarna, Västerbotten och Norrbotten.

- Drygt 100 kullar i klubbens valpförmedling.

- Tre sammanträden har avhållits mellan LRK och Statens Hundskola i Sollefteå, ang ett samarbetsavtal. Vid det första, som låg i januari, var den gamla styrelsen närvarande.

- 15 medlemmar hörsammade Hundskolans inbjudan "Helg på Hundskolan" i juni.

- Klubbmästerskapet ägde rum i augusti på Ekerö. 72 hundar startade på jakten och 132 på utställningen. Mästare blev Ch Prophet och Juniormästare blev Spik-Lasses Charlston.

- "Kontakten mellan styrelsevald kontaktperson och avelsrådet har till en början varit dålig men blev bättre mot årets slut".

- LRK representerades vid Viltspårs-SM med labben Aron.