1986

1986

Styrelse
Ordf Marianne Fürst-Danielsson
Kristina Svenningsson, v ordf, kassör
Pian Bates, sekr
Lili Lagerqvist, red
Rune Veneke, utb, jakt
Brit-Marie Brulin, avel
Gunilla Andersson, utst


Avelsråd

Inga-Britt Heijbel, 
Charlotte Lindell


Valberedning inför 1987

Lars Jonsson,
Jörgen Persson,
Ing-Marie Hagelin


Medlemsantal 31/12 1985
2 494

Vad hände under mötet

- Årsmöte 15/3 Stockholm.

- 51 röstberättigade.

- Mötesordf Gunnar Petersson.

- Sluten votering vid valen.

- Delegat SSRK Fm Kristina Svenningsson.

- Togs upp synpunkter på boken "Eftersök"

(Fattigt årsmötesprotokoll...)


Vad händer under året 1986

- 13 A-grupper.

- Valpförmedlingen förmedlat över 100 kullar

- Samarbetsavtal mellan LRK och Statens Hundskola har reviderats och två möten har avhållits.

- Klubbmästerskapet på Västerby Gård, Linköping. 65 på jakten och 90 på utställningen. Mästare blev Ch Prophet, Juniormästare blev Drögstas Rubin.

- Labradorkonferens i november samlade 100 deltagare.

- Examen på unghundsbeskrivarkursen i mars. Examinator Brit-Marie Brulin. Sex godkända beskrivare.

- LRK deltog med representant på Viltspår-SM genom Like'ims Nina Kanin som dock inte erhöll placering.

- Synpunkter på boken "Eftersök" har lämnats till Lasse Jonsson, enligt beslut från årsmötet.

Avel

- 58 avelsförfrågningar varav 44 fått förslag och 18 har avråtts.

- Uppföljning av osteochondros där 50 nya fall rapporterats. Nu uppgår kända fall till totalt 95. Detta stämmer dock inte jämfört med försäkringsbolagens statistik, dom har många fler fall.

Från avelsrådsrapporten: 
"Sedan 1984 har vi samlat in OCD-fall. Hur ska vi förfara om vi
t ex får in ca 10 fall efter en och samma hane? Ska vi tillskriva hanhundsägaren och be ägaren röntga sin hane? Vi har diskuterat detta med Åke Hedhammar och han tyckte vi skulle invänta resultatet av pågående forskning av OCD hos Rottweiler och Berner Sennen."

Vidare: "Tycker ni inte vi ska vara så ärliga mot labradoren att vi ser sanningen i vitögat att detta har drabbat vår ras?"

- Avelsrådet har under året enats om regler för avelsrådgivning. Bl a ska avelsdjuren vara HD-fria och ögonlysta.