1987

1987 LRK 10 år

Styrelse
Ordf Christer Nälser
Rune Veneke, vice ordf, utb
Lillemor Fredriksson, kassör
Lili Lagerqvist, redaktör
Gunilla Andersson, utst
Brit-Marie Brulin, ledamot
Harry Juhl, (avgick i förtid)

Adj Inga Fredriksson, sekr
Adj Clyde Lindström, jakt
Adj Inga-Britt Heijbel, avel


Avelsråd
Inga-Britt Heijbel,
Charlotte Lindell


Valberedning inför 1988
David Bates,
Mona Iletorp, 
Hans Larsson


Medlemsantal 31/12 1986

2 300 (cirka)Pian Bates erhöll LRKs allra första Hedersmedlemskap som tack för det stora arbete hon nedlagt för klubben.

Hände under årsmötet

- Årsmöte 14/3 Jönköping

- 53 röstberättigade medlemmar.

- Mötesordförande Gunnar Petersson

- Ingen verksamhetsplan hade gjorts upp och presenterades således inte för mötet.
Styrelsen hade istället valt att fokusera på 10-årsjubileumet detta år.

- Reseersättning 7 kr/mil.

- Medlemsavgift oförändrad 75 kr.

- Årets vinst blev 4 047 kr.

- Delegat SSRK Fm Christer Nälser.

- Diskuterades motionerna till SSRK Fm, 7 st. Bl a:

  • Viltspårchampionat och diplom. LRK avslår.
  • Avgifter för SKKs Bruksavels- o Bruksuppfödarpris. LRK tillstyrker.

- Övriga fem motioner avslås resp diskuteras inte då de rör spaniel.

- Pian Bates utses till Labradorklubbens första Hedersmedlem som tack för det stora arbete hon nedlagt för klubben!!


Detta hände under år 1987

- "Styrelsen har ägnat de kynologiska frågorna, speciellt sjukdomsläget och de jaktliga egenskaperna, särskild uppmärksamhet" säger verksamhetsberättelsen.

- Arbetet med en kommande Stamtavlebok har intensifierats

- En styrelseledamot har under året avsagt sig uppdraget.

- Enligt beslut av klubbmötet 1986 ändrades rutinerna från rullande till fast kalenderårsvis medlemskap.

- Hanteringen av medlemsregistret har under året förlagts till SKK.

- Enligt beslut från styrelsen har A-gruppen för Kronobergs län utvidgats till att omfatta hela Småland, alltså även Jönköping län och Kalmar län.

- En årsbok planeras utges 1988 med initiativtagaren Håkan Dahlin som redaktör.

- Labradormästerskapet ägde rum 8-9/8 på Brevens Bruk, Sörmland. Mästare blev Popkepelas Prophet (ingen juniormästare nämnd).

- Styrelsen har hos SSRK initierat en utredning med uppgift att se över SSRKs möjligheter att erbjuda ytterligare tillfällen till jaktlig prövning av retriever.

- Styrelsen har till SSRK Hs lämnat förslag på kandidater för utbildning till jaktprovsdomare.

- En försöksverksamhet med utvärdering av domarkritiker från ukl vid SSRKs jaktprov har inletts.

- Från jaktproven 1987 sker utvärderingen för avkommor efter slumpvis utvalda hundar och tikar. Projektet genomförs av Margareta Veneke.

- Styrelsen har uppdragit åt ordf att genomföra en allmän inventering av i rasen förekommande sjukdomar. Arbetet har under året inletts genom appellering i Labradoren.

- Styrelsen har beslutat att 1988 genomföra en tvådagars utbildning i avelsfrågor för rasens uppfödare.

- 10 nya PRA-fall under året.