1990

1990

Styrelse
Ordf Lars Ramberg
Clyde Lindström, vice ordf, jakt
Inger Lindgren, kassör
Christina Areskough, sekr
Gunilla Andersson, utst, avel
Bitte Sjöblom, utb
Gerd Larsson, redaktör


Adj Inga Fredriksson, kansliet


Avelskommitté:
Gunilla Andersson,
Virge Johansson,
Bjarne Åström,
Katarina Ramberg,
Eva Sjöstrand


Valberedning inför 1991:
Rune Veneke
Inger Boström
Hans Larsson


Medlemsantal 31/12 1989

2 811

Hände under årsmötet

- Årsmöte 10/3, Scandic, Gävle

- 38 röstberättigade medlemmar

- Mötesordförande Gunnar Jonsson

- Höjning av medlemsavgift till 100 kr från 1991.

- Årets förlust 27 000 kr.

- Hänsköts till styrelsen att besluta om medlemsrabatt för valpköpare.Detta hände under 1990

- Den första Valpguiden börjar säljas under året.

- Två stora remisser har besvarats under året - Jaktprovsregler och Viltspårsregler.

- Labradormästerskapet 11-12 augusti, Ökna i Södermanland. Mästare blev Sörmarkas Black Treasure och juniormästare Eaglebess Navajo.

- Stort lager kvar av Stamtavleböcker 1988 vilket bekymrar styrelsen.

- Labradorfonden har använt medel till att ge bidrag till armbågsröntgen av 14 (namngivna) avelshanar.

- En planeringshelg har genomförts för styrelse, valphänvisare och avelsgrupp.

- "Arbetet med att vaska fram den riktiga labradoren har gått framåt".

- Vid A-gruppernas funktionärsträff framfördes en enhällig begäran att alltid låta dessa träffar äga rum i februari och i Jönköping.

Antal champions under året
- 7 JCh 
- 10 SUCh 

- Avelskommitténs Gunilla A har påbörjat ett samarbete med andra avelsgrupper och uppfödare i USA, England, Tyskland och Holland ang PRA-situationen, då ett par av rasens stora avelshanar lämnat PRA i England.