1992

1992

Styrelse
Ordf Lars Ramberg
Bitte Sjöblom, v ordf, utb
Inger Lindgren, kassör
Roland Hjelm, sekr, utst
Christina Areskough, avel
Gerd Larsson, redaktör
Marita Björling, jakt


Adj Inga Fredriksson, kansliet


Avelskommitté
Christina Areskough
Inger Boström
Virge Johansson
Gunilla Andersson
Agneta Gudmundsson


Valberedning inför 1993
Gunilla Andersson
Kristina Berghänel
Lili Lagerqvist


Medlemsantal 31/12 1991

3 031

Detta hände under mötet

- Årsmöte 13/3 Mölndal, Scandic.

- 37 röstberättigade medlemmar.

- Mötesordf Gunnar Petersson.

- Klubbens vinst under året 78 000 kr.

- Beslut om rev stadgar för LRK.

- Beslut om reviderade statuter i Labradorfonden (en medlem reserverade sig)

- Delegat till SSRK Fm blev Lars Ramberg

- Gicks igenom 32 (!) motioner till SSRK Fm där mötet beslöt att stödja 11 st.

- Diskuterades remiss "Etik för hanhundsanvändning" (SKKs?) där mötet med kraft uttryckte att inga restriktioner eller förbud skulle genomföras. Man ansåg att rekommendationer och information var tillräckligt och att ev åtgärder ska genomföras genom rasklubbens regi och inte genom centralorganisationen.

Detta hände under 1992

- En transportabel skärmutställning har sammanställts och som invigdes på Stora Stockholm. Ansvarig Bitte Sjöblom och med Lars Lillnor som layoutare.

- Labradormästerskapet 8-9/8 Åkulla. Mästare Tomells Calamity Jane, juniormästare Minnows Easter Card. 103 startande på jaktdelen o 108 på utställningen.

- Klubben har agerat för att få med en representant i SSRKs Championatkommitté (det lyckades nog inte eftersom inget mer står att läsa om detta).

- En planeringskonferens för klubbens funktionärer har genomförts.

- En instruktörskurs har genomförts.

- Kurs i Föreningsteknik fick ställas in pga för lågt deltagarantal.


De fem mest använda hanhundarna under året (antal kullar): 
- 18, Stifinnerens Bandy
- 12, Haretor Shadow of Drakeshead
- 11, Smart Fellows Four Leaf Clover 
- 11, Newinn Fir Cone
- 10, Novacroft Buster

- Avelskommittén har deltagit i SSRKs avelsrådskonferens där SKKs rasdata presenterades. Oanade möjligheter ansågs öppna sig.

- Enligt veterinärexpertis är artrosen det största hälsoproblemet hos bl a labradoren.

- Efter många års diskussioner beslutade LRK detta år att avelsrådgivning endast ska ske med djur som är armbågsröntgade och befunnits fria från defekt.