1993

1993

Styrelse
Ordf Lars Ramberg
Bitte Sjöblom, v ordf, utb
Inger Lindgren, kassör
Roland Hjelm, sekr, utst
Christina Areskough, avel
Gerd Larsson, redaktör
Marita Björling, jakt

Adj Inga Fredriksson, kansli


Avelskommitté
Christina Areskough,
Inger Boström,
Virge Johansson,
Gunilla Andersson,
Agneta Gudmundsson


Valberedning inför 1994
Kristina Berghänel,
Ulla Henriksson,
Anita Norrblom


Medlemsantal 31/12 1992

3 086

Kajsa Björling gjorde omslagsbilden (akvarell)

Labradormästerskapet.
Klicka på bilden.

Händer under årsmötet

- Årsmöte 14/3 Scandic, Skärholmen

- 23 röstberättigade medlemmar

- Mötesordförande Lars Johnsson

- Årets ekonomiska resultat: en liten förlust på 137 kr

- Beslut om medlemshöjning till 150 kr fr o m 1994.

- Beslut om 13 kr/mil

- Valdes Marita Björling till delegat vid SSRKs FM.

- Diskuterades 11 motioner till SSRK Fm varav beslöts att tillstyrka tre.


Händer under 1993

- Brit-Marie "Bat" Brulin, innehavare av Puhs kennel, styrelseledamot och avelsråd under flera år, avled i december. Bat blev klubbens Hedersmedlem 1988.

- Stamtavleboken 1993 i LRKs regi blev klar. Den trycktes i 600 ex. Den första i sitt slag som använde sig av SKKs rasdata. Patrik Lindahl (FRK) bearbetade alla datauppgifter (enormt mycket fel i rasdata i starten), Marita Björling var redaktör och layoutare. Alla foton rastrerades av Västernorrlands Allehanda. Bokens annonser finansierade hela tryckningen och varje bok som såldes blev en ren vinst.

- Raskompendiet blev klart och ska översändas till SKK för godkännande. Kompendiet ska användas vid utbildning av exteriördomare på labrador.

- Labradormästerskapet i Småland med totalt 139 hundar varav 97 startade i både jakt och utställning. Mästare Askrikes Getting Closer, juniormästare Askrikes Jumping Jaqueline.

- Jakt i fjällmiljö "Tjejripa" arrangerades ihop med Fävikens egendom.

- Avelsgruppen började använda datorutrustning genom ekonomiskt bidrag (30 000 kr) ur Labradorfonden.

3 mest använda hanhundar (antal kullar)
-13, Stifinnerens Bandy
-13, Haretor Shadow of Drakeshead
-10, Minnows Walter Scott

Nya champions under året
- SJCh 20
- SUCh 14

Övrig fakta
- 773 labradorer startade på SSRKs officiella jaktprov.
- 9 nya fall av PRA under året.
- HD och AD ligger på ca 15%.