1994

1994

Styrelse
Ordf Lars Ramberg
Marita Björling, v ordf, jakt
Anna Geschwindt, sekr, utst
Inger Lindgren, kassör
Bitte Sjöblom, utb
Christina Areskough, avel
Gerd Larsson, redaktör

Suppleanter:
Thomas Persson
Margareta Claesson-Thoor

Adj Inga Fredriksson, kansliet


Avelskommitté
Christina Areskough
Inger Boström


Valberedning inför 1995
Kristina Berghänel
Majvor Näsman
Anita Norrblom


Medlemsantal 31/12 1993

3 254

Två av fyra vykort som beställdes av Kajsa Björling. Originalen tillföll resp hunds ägare, som deltagit i en tävling i Labradoren, där en vinnare per nummer, fick sin hund avritad från inskickat foto.

Detta hände under årsmötet

- Årsmöte 13/3 Örebro, Scandic.

- 26 röstberättigade deltog.

- Mötesordf var Mona Iletorp

- Årets vinst var 39 396 kr.

- Nya stadgar gör att suppleanter nu tillåts i styrelsen.

- Nya stadgar även hos SSRK, omtalar att LRK nu får fyra delegater till SSRK Fm. Lars Ramberg, Marita Björling, Bitte Sjöblom och Gerd Larsson att representera LRK.

- Vid SSRKs Fm 1994 tillstyrktes LRKs motion om poängsättning (för databearbetning) på jaktprov. Ytterligare två motioner fr LRK bifölls - särskilt jaktprov samt särskilt praktiskt jaktprov. LRKs motion om rättighet för rasklubbarna att anordna off jaktprov avslogs däremot. 


Detta hände under 1994

- A-grupp Malmfälten har bildats under året. Totalt nu 15 A-grupper.

- Under året har en instruktörsutbildning avhållits med Eva Bodfält och Björn Nordén.

- Instruktörsmaterial har framtagits av Marita Björling, Anita Norrblom och Gerd Larsson.

- Labradormästerskapet i Nääs utanför Göteborg. Mästare Millpowers Fly-Catcher och juniormästare Berntssons I Love You-You.

- En RoA-pärm för arrangemang av LRKs certutställning har framtagits av Anna Geschwindt.

- LRK första off utställning  ägde rum på Skokloster 15 maj. Premiärdomare var Mrs Margie Cairns, Mrs Nan Austermuhle och Mrs Sheelin Cuthbert. 200 labrador anmälda!!

- Tidningen Labradoren utkommer för fösta gången med omslag i 4-färg.

- 15 A-grupper finns nu. Nyaste gruppen är Malmfälten.

De fem mest använda hanarna
(antal kullar):
- 16, Novacroft Mixed Spice
- 13, Stifinnerens Bandy
- 12, Debside Ambrose
- 10, Trendm. Shades of Balance
-   8, Lougin Lennox Kamrats

- 834 labradorer har startat på jaktprov

- Stamtavleboken 1993 är nästan slutsåld.

- En serie vykort har framtagits under året.

Nya stadgar började gälla detta år. 
Både i LRK och hos SSRK.