1995

1995

Styrelse
Ordf Lars Ramberg
Marita Björling, v ordf, jakt
Anna Geschwindt, sekr, utst
Inger Lindgren, kassör
Bitte Sjöblom, utb
Christina Areskough, avel
Gerd Larsson, redaktör


Adj Inga Fredriksson, kansli

Suppleanter
Thomas Persson
Margareta Claesson-Thoor

Avelskommitté
Christina Areskough
Inger Boström

Valberedning inför 1996
Majvor Näsman
Kristina Berghänel
Solveig GyringMedlemsantal 31/12 1994

3 375

Hände på årsmötet

- Årsmöte 12/3 på Scandic i Uppsala.

- ? medlemmar närvarande.

- Mötesordförande Gunnar Petersson

- Diskuterades möjlighet till blodtypning av hundar med PRA-anlag.

- Diskuterades om prickar i ögonen på föräldradjur skulle ge valphänvisning eller ej.

- Uppdrogs till styrelsen att uppmuntra lämpliga personer att utbilda sig till exteriördomare.

- Årets vinst 1 483 kr.


Detta hände under 1995

- Avelskonferens på Härjarö Kursgård 26-27 november med ett 40-tal deltagare.

- Hälsoenkät genomförd.

- Nytt informationsblad.

- Ny instruktörspärm lagom till instruktörskurs, ledd av Marita Björling, Gerd Larsson och Siv Persson.

- Träningskurs med Lars Johnsson.

- Certutställningen 11/6 i Vänersborg. Domare David o Marlene Hepper från England. 110 hundar deltog. BIS blev ?

- Labradormästerskapet avhölls i Östra. 110 hundar startade på jakt och 140 på utställningen. Mästare blev Stihls Baileys och juniormästaren blev Minnows Get Set.

- 814 labbar har startat på off jaktprov. 25% av starterna (2062) erhöll 1a pris.


5 mest använda hanhundar:
- 9 kullar, Cassatas Chivas Regal
- 8 kullar, Debside Ambrose
- 8 kullar, Trewinnard Music Maker
- 8 kullar, Stifinnerens Bandy
- 7 kullar, Guideline's Campaign