1996

1996

Styrelse (foto nedan)
Ordf Lars Ramberg
Anna Geschwindt, v ordf, avel
Anita Norrblom, sekr
Inger Lindgren, kassör
Bitte Sjöblom, utb
Marita Björling, jakt
Gerd Larsson, redaktör

Suppleanter
Thomas Persson
Inger Fransson, utst

Adj Inga Fredriksson, kansli

Avelsgrupp
Anna Geschwindt, 
Anita Norrblom

Valberedning inför 1997
Kristina Berghänel, 
Christina Areskough,
Margareta Claesson-Thoor


Medlemmar 31/12 1996

3 407

Klicka på bilden och läs om ett speciellt styrelsemöte.
HM Konung Carl XVI Gustaf erhöll
Hedersmedlemskap i LabradorklubbenGunilla Andersson
erhöll
Hedersmedlemskap i
Labradorklubben

Valpguide anno 1996

Detta hände på mötet

- Årsmöte 10/3 i Jönköping.

- Antal närvarande ?

- Mötesordf Gunnar Petersson.

- Personvalen genomfördes med förslag "från golvet" och votering fick tillgripas.

- Gunilla Andersson utsågs av mötet till Hedersmedlem i LRK

- Under Övriga frågor uppkom hur LRK ställer sig till att införa ett Viltspårschampionat och ordf Lars svarade att styrelsen ska arbeta med denna fråga under 1996.

- Årets resultat blev +555 kr.

Anm. Det måste varit ett mkt kort möte då protokollet är så kort... det finns inte mycket att skriva här.


Detta hände under 1996

Vår kung blir Hedersmedlem i LRK
På styrelsens förfrågan beviljade Hovet att HM Konung Carl XVI Gustaf i 50-årspresent fick erhålla hedersmedlemskap i LRK (han ägde ju labrador). Detta var stort för LRK... enligt uppgift hade SSRK vid tidigare tillfällen försökt att få tilldela kungen hedersmedlemskap men det hade inte beviljats.

- Fr o m oktober sköts medlemsregistreringen av LRK genom Jörgen Norrbloms ideella insats. Detta sparar klubben stora pengar på.

- Bitte Sjöblom har deltagit i SSRKs veckolånga instruktörshandledarutbildning på Trollebo i Småland. Hennes utbildning bekostades av LRK och SSRK Östergötland tillsammans.

- Valpguiden nyupptryckt, nu i färg.

- Kurs i Anatomi & Bedömning med Hans Rosenberg för att på så sätt stimulera duktiga uppfödare att ansöka till domarutbildning.

- LRKs delegater till SSRK Fm var Lars Ramberg, Marita Björling, Bitte Sjöblom och Gerd Larsson.

- Lars Ramberg blev invald i SSRKs huvudstyrelse som ordförande och Marita Björling som styrelsesuppleant.

- LRKs motion till SSRK FM om Viltspårschampionat, bifölls.

Premiär för LRKs allra första hemsida 1996
LRK publicerar sin första webbsida, iordningställd av Jörgen Norrblom och Thomas Holmgren. Under året hade man 1000 besökare.

- Klubbens officiella utställning ägde rum i Ånnaboda, Örebro. Domare äkta paret David o Marilyn Nightingale, England. BIS blev Imp's Strictley Business.

SM för Labradorer
Klubbmästerskapet byter detta år namn till Svenska Mästerskapet för Labradorer. Styrelsen kollade av med SSRK Hs om det var fritt att använda namnet och vi fick klartecken (fast lite motvilligt).
Gick av stapeln i Östergötland. 115 på jakten och 157 på utst.
Svensk Mästare blev Ch Smart Fellows Frame By Frame, Svensk Juniormästare Frankies Charlie.

- 138 valpkullar i hänvisningen.
- 739 startande labbar på off prov.
- 5 nya PRA-fall.

Hanar med flest kullar under året:
- Fieldvally's Fabrianco, 7 kullar
- Minnows Hector, 7 kullar
- Tarryholme Brodie, 7 kullar
- Winnie's Futura Flyer, 7 kullar
Rasens inavelsgrad ligger på 1,3.