2001

2001

Styrelse
Ordf Kristina Berghänel Lillnor
Lars Olof Carlén, v ordf, sekr
Susanne Mayer Nilsson, kassör
Katja Sjöberg, avel
Ole Nielsen, jakt (avgick i förtid)
Marie von Heijne, utbildning
Inger Boström, utställning

Suppleanter
Anders Dillström, info & PR
Torbjörn Hällqvist, A-gruppsansv

Adjungerade
Solveig Gyring, kansli
Jörgen Norrblom, medlemsansv

Avelsgrupp
Katja Sjöberg,
Jan-Erik Ek

Valberedning inför 2002
Jan-Erik Ek,
Moa Persson,
Lena Wiberg JohanssonMedlemsantal 31/12 2000

3706

Inga Fredriksson
erhöll
Hedersmedlemskap
i Labradorklubben

Referat från ett känslofyllt årsmöte 2001 där verksamheten för
år 2000 behandlades

Klicka här >>

Detta hände på mötet

- Årsmöte 17/3 Nova Park, Knivsta. (Se referat i vita runtan till vänster)

- Mötets längd cirka 7 timmar (avslutades vid 20-tiden på kvällen).

- Antal röstberättigade 92.

- Mötesordförande Lars Ramberg.

- Inga Fredriksson utsågs till Hedersmedlem i Labradorklubben för sitt stora och engagerade arbete för klubben.

Uppfödarpris
Styrelsen har instiftat ett uppfödarpris  som "efter huvudstyrelsen enhälliga beslut skall kunna tilldelas uppfödare av Labrador Retriever". Denna utmärkelse utdelades för första gången vid detta möte och tillföll följande:

  • Inge E:son Thoor
  • Ing-Marie Hagelin
  • Gunilla Andersson
  • Mona Iletorp
  • Majvor Näsman
  • Lili LagerqvistDetta hände under året (2001)

- Clubshow 26/5 genomfördes i Vadstena och BIR erövrades av Eyecatching Nordic Traveller. Domare var Ms Janice Pritchard och Ms Ann Taylor, England.

- Labradormästerskapet ägde rum i Blekinge. Mästare Le-Cops Belle By Disney, Juniormästare Guamikenis Vargatass och Veteranmästare Ch Manymills Hornet.

- Ökning av medlemsantalet med cirka 500 från föregående år.

- Jörgen Norrblom övertog medlemsregistret efter halva året.

- Möjlighet att anmäla medlemskap från hemsidan, har skapats.

- Nr 3 av Labradoren har deltagit i Hundsports tävling om bästa klubbtidning och kom på en hedrande fjärde plats.

- Annonspriserna i Labradoren för medlemmar har sänkts.

- Jaktansvarige avgick under året.

- Inoff jaktprovsdomarutbildning med Gert-Olle Lindqvist som mentor.

- Träff för A-gruppernas utbildningsansvariga där Bitte Sjöblom informerade om SSRKs Instruktörsutbildning och Kristina Lillnor om skatter o försäkringar.

- Diplomeringsutbildning för instruktörer där fyra från Sörmland blev LRKs första.

- Samarbetet har fortsatt med Goldenklubben ang undersökning om JUM kan appliceras på labrador.

- Ny layout och struktur på hemsidan.

- Reviderad Valpguide med delvis ny text och nya foton.

- 160 valpkullar har passerat valphänvisningen under året.

- Hälsoenkät har skickats till alla ägare av labradorer födda 1996 (1372 st) och svar har inkommit från 57%.

- 11 nya PRA-fall under året.

- Nytt avläsningssystem av höfter på SKK.

- 27,4% HD!!


Mest använda hanarna:
- 18 kullar, Suleyshill Greg
-   9 kullar, Rocksteady By Night
-   8 kullar, Minnows Hector