2004

2004

Styrelse
Ordf Bitte Sjöblom
Patricia Nordbäck, v ordf, sekr
Margot Engström, kassör
Åsa Iletorp, avel
Marita Björling, info
Willy Gustafsson, jakt
Gunnel Åström, utst

Suppleanter
Kicki Pilenås, utb
Håkan Johanzon, bitr jakt
Bitte Patricia Åsa Margot Marita Willy Gunnel Kicki Håkan

Adjungerade
Solveig Gyring, kansli
Jörgen Norrblom, medl.hant


Avelsgrupp
Åsa Iletorp,
Anna Bendz,
Bitte Sjöblom,
Margareta Claesson-Thoor,
Kersti Seger

Valberedning inför 2005
Majvor Näsman,
Karin Svensson-Nygren,
Jörgen NorrblomAntal medlemmar 31/12 2003

4456

Karin Svensson Nygren
erhåller
Hedersmedlemskap
i Labradorklubben

Detta hände under mötet

- Årsmöte 28/3, Hisings Backa.

- 39 medlemmar närvarande.

- Mötesordf Lars Ramberg.

- Årets resultat +74 080 kr.

- Mötet godkände styrelsens förslag till strategier och mål i RAS.

- Arbetsgruppen för specialklubbsutredningen lämnade delrapport om sitt arbete.

- Mötet beslöt att stödja förslag från medlem att lämna motion till SSRK Fm 2005 om en delning av SSRK.

- Önskemål från mötet att den nya styrelsen publicerar en utförlig presentation på hemsidan ang klubbens syn på Optigentest.

- Höjning till 200 kr i medl.avgift.

- På styrelsens förslag utsåg mötet Karin Svensson-Nygren till Hedersmedlem.

- Motionen om fullmäktigesystem behandlades för andra gången, året före, 2003, med endast enkel majoritet, vilket inte räcker vid stadgeändring) och nu blev det ett enhälligt beslut att Labradorklubben inför fullmäktigesystem 2005.

- Uppfödardiplom utdelades till

  • Willy Gustafsson.

- Under Övriga frågor uppkom önskemål att styrelsen tillsätter en arkivarie så klubbens historia inte försvinner.


Detta hände under året

- Gunilla Andersson, innehavare av Aroscas kennel och tidigare styrelsemedlem, avelsråd och valphänvisare under flera år, avled efter en tids sjukdom i december. Gunilla blev klubbens Hedersmedlem 1996.
 
Arbetet med att förbereda ett fullmäktigesystem 2005 har pågått under året genom att:

- Slutföra stadgeskrivningen för anpassning till SSRKs typstadgar för rasklubb och lämna in till SSRK. Marita Björling ihop med Jörgen Norrblom har stått bakom arbetet.

- Förslag till regionsstadgar har varit på remiss i regionerna under året och även presenterats på hemsida och i Labradoren. Ska föreläggas LRKs Fm 05 för beslut.

- SSRK fastställde LRKs fullmäktigestadgar att gälla från 1/1 2005.

- Marknadsföra namnet 'region' istället för Aktivitetsgrupp.

- Se till så alla medlemmar tillhör en region (efter godkännande av resp befintliga regionstyrelser blev det så här):

--- Dalarna och Gävleborg tillhör tills vidare region Bergslagen.
--- Jämtland/Härjedalen tillhör tills vidare region Mittlabben.

- Samtliga medlemmar i Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Härjedalen har fått brev om sin regionstillhörighet.

- Meddela alla regioner att nu kommer bostadsorten att gälla för vilken region man tillhör.

- En övergångstid tillåts för de styrelsemedlemmar i regionerna som är bosatta inom annan region än förtroendeuppdraget gäller.

- Lämna dispens under 2004 för hur och när motioner ska lämnas in till Labradorfullmäktige 2005.

- En informationskampanj har bedrivits under året i både Labradoren och i regionsbreven om alla detaljer i fm-systemet.

- Skrivelse till SSRK om att till SKK vidarebefordra begäran från LRK om mätning av labrador.

- Styrelsen har utsett en arkivarie som ansvarar för arkivering av klubbens dokument.

- Styrelsen har förberett LRKs stora satsning med Labrador Working Camp 2005.

- Klubben fick 1012 nya medlemmar under året vilket visar på en 20%-ig medlemsomsättning.

- LRKs hemsida fick i mars ny struktur och design, upphovsman Ingrid Millala.

- Den nya styrelsen tog omgående beslut på att mötesprotokollen åter skall publiceras på hemsidan till medlemmarnas fromma.

- Ett funktionstest med arbetsnamnet FUL, har igångsatts under året, med Håkan Johanzon som skapare. FUL skall på sikt ersätta JUM som inte är anpassat för labradorrasen.

- Willy Gustafsson och Bitte Sjöblom har deltagit i SSRK Hs's workingtestutbildning på Ökna.

- Provledarutbildning med Christer Sundqvist har genomförts vid regionsträffen i november.

- Certutställningen arrangerades av Blekinge 16/5. Domare var Mr David Coode och Mrs Anne Lavelle. BIS blev Ch Attikonak What Dreams Are Made Of.

- Labradormästerskapet var i Rimforsa, Östergötland 7-8/8. Mästare blev Kullaholms Mattis, Juniormästare Wallweins African Sky och Veteranmästare Colhook Ode of Joy.

- 212 valpkullar har funnits i hänvisningen.

Avel
- Avelsgruppens huvudsakliga arbete har varit att slutföra arbetet med RAS. Projektet har varit utlagt på hemsidan och årsmötet 2004 har godkänt mål och strategier. Visst arbete återstår.

- Kartläggning av epilepsi har påbörjats då Agrias skadestatistik visar att sjukdomen är vanligare på labrador än på genomsnittshunden.

- En av strategierna i RAS är att klubben får deltaga på jaktprovsdomarkonferenserna och därför har klubben lämnat in en motion om denna möjlighet till SSRK Fm.

Under året har följande championat erövrats:
- 8 SJCh och 7 SJ(j)Ch
- 5 SUCh och 45 S(u)Ch 
(Under 2004 sjösattes de nya okopplade championaten).


Mest använda hanarna (kullar):
-12, Gold Shadow Ben
-11, Kroppsmarkens New Connection
-11, Cherrycombe Teal of Lakedown
-10, Cambremer Wellington