2006

2006

Styrelse
Ordf Bitte Sjöblom
V ordf Willy Gustafsson, jakt
Maria Hansson, sekr, regionombud
Margot Engström, kassör
Anna Bendz, avel
Katarina Ramberg, utst
Marie Jonsson, info

Suppleanter
Anita Norrblom, utbildning
Håkan Johanzon, FART


Adjungerade
Solveig Gyring, kansli
Jörgen Norrblom, medlhantering


Avelsgrupp

Anna Bendz,
Åsa Iletorp, 
Bitte Sjöblom

Valberedning inför 2007
Ann-Marie Stamfeldt,
Susanne Rehlin,
Eva Rosén


Antal medlemmar 31/12 2005
4656

Satsades lite pengar på en snygg fm-handling i tidningsformat, något som återkommit varje år sedan dess.

Hedersomnämnande för LRKs
monter på Stora Stockholm,
konstruerad av Maria Hansson.

Detta hände under mötet

- Labradorfullmäktige 26/3, Järva Krog, Stockholm.

- 27 delegater närvarande (Blekinge saknas).

- Mötesordf Lars Ramberg, vice ordf Patricia Nordbäck.

- Mötets sekreterare Kjell Svensson

- FM uttryckte att Raskompendiet skyndsamt ska färdigställas.

- Medlem framförde ett varmt tack till styrelsen för arrangemanget av Labrador Working Camp 2005.

- Information om FART lämnades.

- Mötet diskuterade gentesten gällande prcd-PRA hos Optigen.

- "Mötet uttalade att ytterligare vikt bör läggas vid arbetet med avelsfrågor i klubben".

- "Medlem yrkade på att en formulering ska införas i verksamhetsplanen för 2006 som syftar till att valphänvisningsreglerna gällande föräldradjurs HD-status ska förändras så att de harmonierar med registrerings-reglernas krav om känd HD-status. Votering begärdes och utföll med 4 röster för bifall och 16 röster för avslag. Mötet beslutade att avslå förslaget."

- Beslöts att milersättning blir 18 kr.

- Förtjänsttecken utdelades till Peter Söderberg och Göran Johansson.

- Uppfödardiplom tilldelades

  • Inger o Erik Eckardt de Mant
  • Charlotte Lindell
  • Solveig Gyring
  • Yvonne Westerlund
  • Lars Lillnor


Detta hände under året 2006

- LRK har varit representerad på Tullgarns jaktmässa samt med hedersprisbelönad monter på Stora Stockholm. Montern var designad av Maria Hansson.

- Planering och budgetering för circuitutställningen 2008 har påbörjats under året.

- Utbildning av FART-hållare igångsattes under hösten.

- Planering påbörjad av Labrador Working Camp 2007.

- Vid SSRKs fullmäktigemöte representerades LRK av Bitte Sjöblom, Willy Gustafsson, Jörgen Norrblom och Katarina Ramberg.

- Möten hos SKK ang Optigentest.

- Valphänvisningen har under året haft 240 kullar.

- LRK sökte men fick inte lov att arrangera några officiella jaktprov under året.

- Obligatorisk mätning av labrador på utställningar påbörjades i januari och avslutas dec 2007.

- Labradormästerskapet avhölls i Skåne. Mästare blev Le-Cop's Belle by Disney, Juniormästare Lapwings Dail och Veteranmästare blev Le-Cop's Am by Disney.

- Club Show hölls i Boden i juli och  BIS blev Ch Tjottes Broken Arrow. Domare var Eva Mjelde, Norge och Mrs Marion Lyons, USA.

- 642 labradorer startade på B-prov under året.

- Totalt 105 labradorer har startat på A-prov vilket är en liten minskning jämfört med 2005.

- Valphänvisningen har under året haft 240 kullar.

Avel:
- SKK har antagit Optigentestet för bl a labrador och registrerar resultaten om de genomförs enligt SKK regler.

- LRK erbjöd viss ekonomisk kompensation till de som i initialskedet ville blodtesta sin hund för PRA enligt SKKs remiss.

- En hälsoenkät har skickats ut till 1896 labradorer födda 2001. Svaren inkom under december  och ska sammanställas under våren 2007.

- Tre nya PRA-fall under året.