2008

2008

Styrelse
Ordf Bitte Sjöblom
Vice ordf Maria Hansson, sekr, utbildn
Willy Gustafsson, jakt
Stefan Simonsson, kassör, info, webb
Susanne Rehlin, avel
Katarina Ramberg, utställning
Vuokko Norkooli, bitr jakt

Suppleanter
Annika Nordh
Inga-Lill Törnberg


Adjungerade
Solveig Gyring, kansliet
Jörgen Norrblom, medlemshantering


Avelskommitté
Susanne Rehlin,
Sofia Larsson,
Anna Linderhed
Lena Wiberg-Johansson
Bitte Sjöblom


Valberedning inför 2009
Eva Rosén
Lars Olof Carlén
Lotta Larsson


Medlemsantal 31/12 2007
4867

Lennart Garmer

erhöll

Hedersmedlemskap
i Labradorklubben

Detta hände under mötet
- Labradorfullmäktige 29-30 mars, Scandic, Upplands Väsby

- 23 delegater närvarande

- Till mötesordförande valdes Lars Ramberg

- Delegater ställde flera frågor om "särskilda prov" och fick förklarande svar. Bl a efterlystes information i Labradoren och på hemsida om provformen som nu får användas av rasklubbarna gällande nybörjarklass. Några frågor uppkom även runt FART, bl a om tillräckligt många hundar har beskrivits så det går att få se en utvärdering. Svaret blev att en FART-beskrivningen skall komma igång på allvar under innevarande sommar och LRK har nu köpt in tre banor som ska ambulera mellan de utbildade beskrivarna Jenny Hamring, Anita Norrblom, Kian Wingård och och Ann Glatter.

- Styrelsen föredrar utvärderingen av de två föregående årens mätning av labrador på utställningar - tikarna verkar vara något mindre än vad rasstandarden föreskriver medan hanarna är något högre. Delegat kontrar med att mätning även bör ske vid exteriörbeskrivningarna så man även fångar upp de hundar som inte kommer på utställning.

- Styrelsen berättar att Labradormästerskapet inte kommer att äga rum under 2008 och att man ser över förutsättningarna inför arrangemang i framtiden.

- Frågor om att det inte längre är tvång på att ögonlysa inför en parning, fick svaret att det förhoppningsvis fortsätter som tidigare, även om det nu är frivilligt. Hälsoprogrammet, som är taget av SKK, skall utvärderas under tre år.

- Margot Engström och Bitte Sjöblom föredrar den ekonomiska utvärderingen efter Labrador Working Camp 2007.

- Föregående LF, 2007, gav styrelsen i uppdrag att arbeta för att Labradorklubben ska bilda en egen specialklubb. Arbetet redovisades nu på mötet. Delegat förmedlar den frustration funktionärer inom regionerna kan känna över att behöva arrangera verksamhet för andra raser.

- Styrelsen informerade om hälsoenkäten som skickades ut till alla ägare som fanns registrerade med en labrador retriever född år 2001.

- Hedersmedlemskap tilldeleades Lennart Garmer.

- Förtjänsttecken tilldelades Ulla Karlsson, Inger Boström och Anitha Gräns.

Uppfödardiplom utdelades till

  • Kennel Macita's, Anita Ek och Mats Karlsson
  • Kennel Berntssons, Annika och Jessica Berntsson


Detta hände under året 2008

- Sex kommittéer har verkat under året (utst, jakt, FART, avel, stamtavlebok och redaktion).

- Fototävling har ägt rum under året, där de bästa fotona fått pryda en almanacka och vykort, som klubben tagit fram till försäljning.

- Under året har drygt 100 hundar beskrivits enligt fastställt protokoll gällande FART.

Jaktprov
- Regionerna Sörmland, Östergötland, Östra, Blekinge och Norrlabben har tillsammans arrangerat åtta särskilda prov i nybörjarklass. Av totalt 104 startande var 73 labradorekipage.

- Värmland arrangerade det årliga B-fullprovet (alla klasser) där 18 av de 53 startande ekipagen var labradorer. Domare var Leif Gustavsson och Monica Andersson.

- LRKs Öppna Jaktmästerskap (officiellt A-prov) ägde rum på Medevi Säteri. Domare var Björn Nordén, Willy Gustafsson, Jenny Hamring och Reine Hansson. Vinnare med cert, blev J(j)Ch Streamlight's Anna Holt.

- 7 labradorer under året har erhållit någon form av SJCh.

Utställning
- "Labrador Circuit Championship Show 2008", sammarrangemang mellan SKK och rasklubbarna, avhölls i samband med att SKK arrangerade World Dog Show i Stockholm undert sommaren.  LRKs arrangemang samlade 261 labradorer varav 107 var från Sverige, 57 från övriga Norden och resten från femton andra europeiska länder. Domare här var makarna Elise och Jim Nolan samt Anthony Allen, samtliga från GB. BIR blev Ch Fairwood Létoile St Sylvestre från Nederländerna.

- Club Show, med 147 anmälningar, arrangerades i Gränna av region Småland, BIS blev Trendmaker's Indian Summer. Domare var paret Marlene och David Hepper, GB.

- 26 labradorer har under året erhållit SU(u)Ch och två har erhållit SUCh.

Avel
-  Under 2008 har har resultatet från senaste hälsoenkäten presenterats.

- Fortsatt insamling av fall av epilepsi, discoid lupus, cnm samt dvärgväxt har skett under året.

- 4 nya PRA-fall under året.

- Från Optigen har rapporter inkommit från kvartalen 1, 2 och 4 2008.
109 svenska labradorer är testade, varav:

  • 88 normal clear
  • 20 carrier
  • 1 affected

- 220 valpkullar och 37 omplaceringar har funnits på hemsidan 2008.

Mest använda hanhundarna under året:

  • Cynhinfa Flint, 14 kullar
  • Jobeshill Iago, 9 kullar
  • Linjor Chocolate Major, 7 kullar
  • Coco Loco's Handyman, 6 kullar