2009

2009

Styrelse

Ordf Maria Hansson
Vice ordf Katarina Ramberg, utst
Carina Svensson, sekreterare
Stefan Simonsson, info, webbsida
Vuokko Norkoli, jakt
Kristina Eriksson, kassör, avled i maj
Susanne Rehlin, avel

Suppleanter
Annika Nordh
Birgitta Melin


Adjungerade
- Margot Engström, adj kassör
- Solveig Gyring, kansliet
- Jörgen Norrblom, medlemshant.


Valberedning
Bitte Sjöblom
Susanna Hultman
Lotta Larsson


Medlemsantal 31/12 2008
4614

Margot Engström
erhöll

Hedersmedlemskap
i Labradorklubben

Detta hände under mötet

Labradorfullmäktige 21-22 mars 2009, Scandic Hotell, Upplands Väsby

- Närvarande 51 medlemmar varav 26 delegater

- Mötesordförande Lars Ramberg

- Jenny Hamring, FART-beskrivare, berättade om FART-projektet.

- Susanna Hultman, delegat från region Sörmland, berömde LRKs utställningsverksamhet och riktade ett särskilt tack för en väl genomförd
utställning i samband med World Dog Show 2008, som avhölls i Stockholm.

- Klubben gick med ca 12 000 kr i förlust under 2008, men budget var kalkylerad med drygt 97 000 i förlust, så det blev ju en "vinst" på 85 000. Skillnaden berodde på att vissa planerade åtaganden inte genomförts under året.

- Under 2008 har styrelsen fört en dialog med regionerna om deras möjlighet att administrera och organisera officiella verksamheter, ifall LRK blir en egen specialklubb. Endast två regioner har svarat att de är beredda. Därför anser styrelsen att det inte är aktuellt att begära specialklubbsstatus och att uppdraget från fullmäktige 2007 avföres från agendan. Fullmäktige beslutade  enligt styrelsens förslag.

- Fråga från fullmäktige varför mätning av labradorer som skett under 2005-2007, ännu inte redovisats. Besked från styrelsen att detta kommer att ske under året.

- Utställningspärmen, som blivit reviderad under 2008, är nu klar och ska skickas till regionerna.

- Margot Engström erhöll hedersmedlemskap i LRK.

- Förtjänsttecken delades ut till Inger Fransson och Lars Lönnberg

- Inga motioner har inkommit detta år.


Detta hände under året 2009
- Klubbens medlemshantering övertogs under året av Margot Engström. - Under hösten genomfördes en medlemsvärvningskampanj. 353 labradorägare, som inte var medlemmar, tillskrevs och erbjöds att teckna medlemskap. Resultatet blev dock dåligt, endast tre nya medlemmar kom in.

- En ny hemsida publicerades i oktober, designad av Marita Björling, som även blev utsedd till webbadministratör.

- F ö har marknadsföringen av klubben och labradorrasen varit intensiv under året och annonsering har skett i Härliga Hund, Jaktmarker & Fiskevatten samt i svensk Jakt, förutom då direktutskick till nya labradorägare (som synes ovan).

- En almanacka för 2010 har producerats av styrelsen, med foton från en fototävling i Labradoren under 2009.

-En nyreviderad Valpguide har jobbats med under året.

Utställningsverksamheten
- Under året tillställdes regionerna en uppdaterad version av LRKs ”Lilla Handboken för utställningsansvariga”.

- Club Show arrangerades 6 juni på Orust, av Labväst. 83 ekipage var anmälda för domarna Joyce och Les Brabban. Till BIS utsågs NUCh SU(u)Ch NV-08, SV-04 Mambrinos Smasher.

Jaktverksamheten
- Region Sörmland anordnade på Sparreholm, LRKs fullprov, d v s B-prov alla klasser. 52 hundar kom till start varav 42 var labradorer.

- Särskilda B-prov under året var tio till antalet och arrangerades av Blekinge, Sörmland, Skaraborg, Östra, Labväst, Östergötland och Norrlabben. Här startade totalt 116 retrieverar varav 84 labradorer.

- Totalt har 756 enskilda labradorer tillsammans gjort 1585 starter på SSRK-organisationens B-prov under 2009. Drygt 32 % erövrade första pris.

- LRKs årliga A-prov ägde under hösten rum på Medevi Säteri med domarna Micke Rönnbäck, Sune Nilsson, Anita Norrblom och Mats Närling. 17 hundar kvalificerade sig från lördagens mocktrail men ingen lyckades åstakomma ett första pris. Bästa hund blev SJ(j)Ch Streamlight’s Fancy Choice, som erhöll ett andra pris.

Labradorhelgen 2009en konferens som väckte intresse
- Över 70 personer - uppfödare, exteriördomare och hundägare från fem olika nationer deltog på en konferenshelg på Skokloster den 10-11 oktober, där syftet var att diskutera och utbyta erfarenheter och bl a ta del av rasstandarden och rasens historiska utveckling. Inbjudna föreläsare från England var Peggy Rae (kennel Cornland), Carol Coode (kennel Warrringah) och David Craig (kennel Davricard/Foulby).

- Som slutkläm på helgen arrangerades ett Mästarmöte, Match Show, mellan de hundar som anmälts till tävlingen. Vinnare, som korades av helgens huvudperson och grand old lady Mrs Peggy Rae, blev tiken SU(u)CH Lady Upstream´s Leacy

- Konferensledare var Dan Ericsson och Jan-Erik Ek. Utförliga reportage från helgen fanns i, förutom Labradoren, Apportören och Hundsport även i Dog World.

Avelsverksamheten
- Fyra hundar har under året visat sig ha PRA. Genomgången gentest visade på 39 fria individer, 11 anlagsbärare och 1 sjuk (som ingår i PRA-fallen ovan)

- Tre mentalbeskrivningar (MH) har skett under året genom ett samarbetsavtal med SBK, där regionerna samverkar med lokala brukshundklubbar.

- Under året har 32 labradorer erövrat SEU(u)Ch, 2 SEUCH, 9 SEJCh,
11 SEJ(j)Ch och 2 SEJ(a)Ch.

- HD för rasen under året ligger på 17, 8%
- ED för rasen under året ligger på 10, 8%

- Under året registrerades 295 labradorvalpkullar hos SKK och utav dessa hamnade 165 kullar i LRKs valphänvisning.

 

Mest använda hanhundar
- 10 kullar, Cynhinfa Flint

- 8 kullar, Sea-Birds Batteries Not Included