2010

2010

Styrelse
Ordf Maria Hansson
Vice ordf Katarina Ramberg, utst
Carina Svensson, sekr, regionkontakt
Ninni Ericsson, kassör
Gert Nordström, jakt
Susanne Rehlin, avel
Thomas Persson, utbildning

Suppleanter
Birgitta Melin,
Monica Damell Modin, info, mentalitet


Adjungerade

Solveig Gyring, kansliet
Margot Engström, medlemshantering


Avelskommitté

Susanne Rehlin
Sofia Larsson
Bitte Sjöblom


Valberedning

Åsa Iletorp,
Ingrid Björne
Susanna Hultman


Medlemsantal 31/12 2009
4070


Kristina Berghänel
erhöll
Hedersmedlemskap
i Labradorklubben

Detta hände under mötet

Labradorfullmäktige 20-21 mars, Scandic Hotell, Upplands Väsby

- Parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson som avled våren 2009.

- 22 delegater från 12 regioner närvarande.

- Lars Ramberg valdes till mötesordförande.

- Föredrogs rapporten om SSRKs organisationsutredning där LRK vid SSRKs fullmäktikgemöte 2009, yrkat på och fått bifall, att SSRK hs skulle presentera ett komplett förslag senast 20 januari 2010. Detta för att förslaget skulle kunna diskuteras i demokratisk ordning i hela organisationen.

- RAS diskuterades och flera delegater uttryckte att även uppfödare som inte är medlemmar i LRK bör inbjudas till de planerade RAS- konferenserna. 

- Beslöts att tillämpa den statliga bilersättningen, som är 18:50 kr/mil.

- Beslöts enhälligt att utse Kristina Berghänel till hedersmedlem.

- Förtjänsttecken delades ut till Lars Lönnberg, Inger Fransson, Eva Löfqvist och Margareta Dahl

- Två motioner och två propositioner inkomna till mötet.

- Diskuterades motioner, organisationsförslag och jaktprovsregler för retriever, som förelåg till SSRKs fullmäktigemöte 2010.

- Tomorrows VP tilldelades Maud Eklund för fjärde gången och med två olika hundar och därmed fick hon behålla priset för gott.

- Agrias prischeck på 1000 kronor, tilldelades Ch Cassatas Perfect Paloma, som blev Årets Labrador..


Detta hände under året 2010

-178 kullar har deltagit på Valphänvisningen och 35 omplaceringar.

- Valpguiden har reviderats

- Två broschyrer har färdigställts

- Profilkläder: en pikétröja med LRKs logga har tagits fram för försäljning

- Styrelsen har fastställt en grafisk profil

- Club Show ägde rum i Motala den 6 juni, under region Östergötlands ledning. 168 labradorer deltog, domare var Lynda Heron och Heather Wiles-Fone. BIS  blev Ch Mambrinos Spelbound at Carpenny.

- Working Camp ägde rum i juli i Bispgården med 78 deltagare.
Instruktörer var Vuokko Norkooli, Kerstin Andersson; Ingrid Björne, Wolfgang Ronacher, Kicki Pilenås, Willy Gustafsson, Thomas Söderström, Anthea Lawrence, Robert Daws samt Gordon Hodgson. Night Flight ägde rum med 67 startande.

- FART-projektet avslutades under året och styrelsen riktade ett stort tack till Håkan Johanzon för allt nedlagt arbete.

- LRKs officiella B-prov (alla klasser) hölls i augusti i Piteå med Norrlabben som arrangör. 25 hundar var anmälda, varav 19 labradorer.

- Fyra region har avhållit sex särskilda prov med totalt 72 startande.

- LRKs officiella öppna A-prov ägde rum på Medevi Säteri, domare var
Glynn Evans, Jenny Hamring, Sune Nilsson och Willy Gustafsson Vinnare med cert, blev Jch Searover Kits Primus.

- Nyreviderade regler för Labradormästerskapet under året.

- Tre raskonferenser ägde rum under året hos Norrlabben, Skåne och LabVäst. Östra fick ställa in pga för få deltagare. Totalt deltog ca 60 personer.

- Ett nytt PRA-fall konstaterades under året.