Protokoll

Styrelsens protokoll


20242023

14 - 25-26 november

13 - 21-22 oktober

12 - 19-20 augusti

11 -  7 augusti (extra möte)

10 - 14 juni (extra möte)

  9 - 10-11 juni

  8 - 17 maj

  7 - 27 april (x-möte)

  6 - 1-2 april

  5 - 19 mars (konstituerande)

  4 - 17 mars

  3 - 28 februari (extra möte)

  2 - 28-29 januari

  1 - 10 januari


2022

  9 - 26-27 november

  8 - 25 oktober

  7 1 oktober

  6 6 augusti

  5 - 29 maj

  4 - 21 april

  3 - 20 mars (konstituerande)
  2 - 18 mars

  1 -   5 februari

Fullmäktiges protokoll

2023  19 mars

2022  20 mars

2021  27 mars (Coronaåret 2)

2020 16 maj (Coronaåret 1)

2019  31 mars

2018  25 mars

2017  26 mars

2016  19-20 mars

2015  28-29 mars

2014  29-30 mars

2013  23-24 mars

2012  17-18 mars

2011  26-27 mars

2010  20-21 mars

2009  21-22 mars

2008  29-30 mars

2007  24-25 mars

2006  26 mars

2005  20 mars (första fm-mötet)

 

Styrelsens protokoll ägs av styrelsen och endast styrelsen väljer om protokollen ska publiceras offentligt eller inte.

 

I Labradorklubben har alltid protokollen ansetts vara av intresse för medlemmarna och sedan 2004 har de olika styrelserna valt att publicera dessa på klubbens hemsida, som pdf:er.

 

Ibland har ärenden behandlas där personnummer och kanske även andra känsliga uppgifter redovisats, vilket då fått X-markeringar eller svarta överstrykningar över orden/uppgiften, innan protokollet görs till en pdf och publiceras. I originalen finns däremot dessa uppgifter synliga.

 

Fullmäktiges protokoll ägs av fullmäktige, d v s av medlemmarna men styrelsen förvaltar dessa och avgör om de ska publiceras eller inte. De beslut som tas vid ett fullmäktigemöte och skrivs in i protokollet, kan bara upphävas av ett kommande fullmäktigemöte.