Rasen, avel o hälsa

Rasen, avel och hälsa

 

Den mesta informationen finns i rullgardinsmenyn under flikarna.

 

Ämnesområdet är stort och komplext och huvudanledningen till att vår rasklubb en gång bildades - att på delegation från specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK), innehar förtroendet att förvalta labradoren inför framtiden.

 

Det klubben och dess uppfödare gör idag, kommer att påverka vår ras många år framåt.  Det handlar fr a om hälsan och mentaliteten men även de jaktliga egenskaperna och exteriören.