Resultat

EIC (Exercise Induced Collapse)

 

Enligt SKKs Grundregler, punkt 2 Avelsetik, 2:5, står att maninte får använda hund i avel som vid DNA-test visat sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning.

 

Hund som visat sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination med genetiskt/hereditärt friförklarad hund och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram. 

 

Oktober 2013: 

Sjukdomen EIC (Exercise Induced Collapse) förekommer inom rasen labrador retriever, men än så länge är omfattningen ej helt klar.

Klubben publicerar namn på sjuka hundar och kända anlagsbärare (efter anmälan av hundägaren).

 

På förekommen anledning vill LRK påminna om att det inte är förenligt med SKK:s grundregler att använda sjuka hundar i avel.

 

Hundar som är konstaterade anlagsbärare för viss sjukdom (ex vis EIC), antingen genom att ge sjuk avkomma eller genom konstaterande via DNA-test, kan endast användas i avel om den andra parten är fri från samma arvsanlag via godkänt DNA-test eller

genom att vara hereditärt fri. 

 

 

 

 

 

Tillbaka >>

Testade hundar ang EIC

 

Testade affected

Hoståmyrens Bira Junior SE40427/2015

 

Wallwein's Urmeneta Carmenere SE58562/2013

e Cha's Lars Min Buse NO30100/11 

u Wallwein's Porcupine Ridge SE24536/2011

 

Oakroads Hungry Heart S 67051/2005 

e Tjottes Broken Arrow S 21006/2000 

u Seabirds on Line S 48303/2003 

 

Macita's Linus Lejonel S42027/2009 

e. Coco Loco's Handyman S55259/2005 (anlb) 

u. Macita's Pastille Noir S34995/2003 (anlb) 

 

Brown Hunt's Hermione Granger DK05580/2001 

e. Foulby Neptune S34612/95 

u. Brown Hunt's Bissede Bijou DK17833/95

 

Buckthorn's Lucky Coin FIN31132/97 

e. Foulby Neptune S34612/95 

u. Kariminn's Nougat Icecream FIN17765/95 

 

Eaglebess Ludwig S16071/2007 

e. UCH Warringah's Cobblestone N17643/97 

u. SVCH Eaglebess Alma S20132/2005 

 

Havana Club, S21408/2007 

e. Guideline's Mover and Shaker S11858/2004 

u. UCH O'Sofinas Funnygirl S59736/2004  

 

Testade anlagsbärare

Eaglebess Brynolf S14660/2008 

e Clown`s Friendship Fokker S37339/2002 

u Eaglebess Amaretto Coffe S57823/2004 

 

Jummi-Jammin Bors, FIN 18047/06