Utbildning

Utbildning

 

LRKs utbildningsverksamhet

handlägges av

Ulla-Britt Östman

utb.ansv@labradorklubben.se

 

Utbildningskommitté 2019:

- Ulla-Britt Östman, sammankallande

- Lotta Larsson

- Ellinor Månsson


 Labradorklubben bedriver utbildningar
både  centralt och regionalt.

När det gäller hundägarutbildningar, så arrangeras dessa ute hos regionerna medan funktionärsutbildningarna i regel sker på central nivå.

Ibland sker större ut bildningar i samarbete med andra rasklubbar och/eller ihop med SSRKs avdelningar.

 

Regioner och medlemmar!

Har ni önskemål om några speciella utbildningar?

Säg bara till så kanske vi kan ordna sådana centralt - eller regionalt med hjälp av oss i huvudstyrelsen.

Kontakta Utbildningshandläggaren  (se ovan).

 

Utöver de utbildningar och tips på sådana (till höger) så förekommer även större punktutbildningar inom avel, uppfödning och jaktträning. Exempel är Labrador Working Camp och avelskonferenser.

FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever) har en egen sida där man kan se kriterierna för att utbilda sig till t ex beskrivare och testledare.


Välalägret 2022

Prova-på-lägret inställt

Läs om årets jaktträningsläger. Klicka >>

Högre utbildning - vad man kan göra med en pinne...

Provledarutbildning

Vid officiella jaktprov måste både provledare och en kommissarie finnas och som uppfyller de kriterier som moderklubben SSRK beslutat om.

Vid behov och önskemål från regionerna, kan central utbildning för både provledare och kommissarier anordnas men utbildingen kan också ske regionalt om tillräckligt många anmäler sitt intresse. 

 SSRKs Provledarutbildning >Utbildning i
Anatomi och Bedömning

Labradorklubben har en egen och mycket bra utbildning för dig som är intresserad av Anatomi och Bedömning med fokus på labradorrasen.

LRKs Anatomi & Bedömning >>

 

Utbildning till ringsekreterare

Det är SKKs länsklubbar som tillhandhåller utbildning till ringsekregterare, de personer som hjälper domaren i utställningsringen.

Är du intresserad av att utbildna dig till sådan, så kontakta din länsklubb och hör efter när nästa utbildning startar.

Till SKKs länsklubbar >>

 

Viltspårsdomare

Viltspårsprov ligger utanför LRKs regi men vid stort intresse, kunskap och gedigen erfarenhet, kan man utbilda sig till domare genom SSRK.

Utbildning till Viltspårsdomare >>

Instruktörsutbildning

Vill du bli diplomerad?

Håll uppsikt över när nya instruktörsutbildningar ska äga rum.

Besök din regions sida, denna sida eller kolla din SSRK-avdelnings sida för att se när dom startar upp.

Det spelar ingen roll var du går din utbildning eftersom SSRKs instruktörsutbildning i rasklubbars och avdelningars regi sker efter samma mall. Vill man gå vidare i utbildningen till en högre nivå, certifiering, kan sådan utbildning anordnas om tillräckligt antal deltagare anmäler sig.

Om SSRKs Instruktörsutbildning >>

 

Diplomerade instruktörer

(inom LRK)

 

Sara Wallgren - Västmanland

Hanna Lindell - Östergötland

Jessica Söderberg - Skåne

Åsa Simonsson - Skåne

Annika Berntsson - Skåne

Åsa Westerlund - Östra

Jenny Lindell - Östra

Carina Svensson - Östra

Kicki Ewö - Östra

Jennifer Grundsten - Sörmland

Ann-Katrine Björnstjerna - Sörmland

Inger Brissman - Skaraborg

Helen Englund - LabVäst

Maria Bring - Norrlabben

 

Är du diplomerad/certifierad instruktör och vill stå med här?
Skicka kopia av ditt utbildningsbevis till Utbildningsansvarig.